قوانین

قوانین تیچ ایت

استفاده ازخدمات تیچ ایت، نیازمند پذیرفتن قوانین مندرج در سایت تیچ ایت می‌باشد و هیچگونه تعهدی در قبال متخصص خارج از این شرایط ندارد.

 • ۱- زمان کلاس های تیچ ایت 90 دقیقه
 • ۲- بررسی شایستگی متخصصین بطور مستقیم بر اساس نظرات دانش‌آموزان که با آنها کلاس داشته اند می‌باشد.
 • ۳- در صورت عدم حضور متخصص وجه کلاس به طور کامل به دانش‌آموز استرداد می‌شود و متخصص مشمول جریمه خواهد شد.
 • ۴- مکان برگزاری کلاس‌ها بین منزل دانش آموز و محل تدریس متخصص یا مکان توافقی در گردش است.
 • ۵- در صورت عدم رعایت موازین اخلاقی توسط متخصص و گزارش تخلف وی از طرف دانش‌آموز متخصص بازخواست شده و پس از تایید پشتیبان حذف خواهد شد.
 • ۶- در صورت استمرار سطح متخصص در وضعیت طلایی پاداش‌های ویژه به او تعلق می‌گیرد.
 • ۷- برای استفاده از آموزشگاه های غیرطرف قرارداد مسئولیت با خود کاربران خواهد بود.
 • ۸- کاربران باید نسبت به تعهداتشان پایبند باشند(سروقت بودن، دردسترس بودن)
 • ۹- در صورت بروز تخلف توسط دانش‌آموز در مرحله ی درخواست به متخصص و گزارش متخصص مبلغ مربوط به کلاس بلوکه شده و به دانش آموز باز پس داده نمیشود.
 • ۱۰- اولویت نشان دادن کاربران در جستجو، بر اساس تعداد کلاسهای تیچ ایت برگزار شده می‌باشد.
 • ۱۱- متخصصین موظفند بر اساس استانداردهای تدریسی تیچ ایت کلاس ها را برگزارکنند.
 • ۱۲- نحوه ی امتیازدهی به متخصصین در سامانه تیچ ایت صرفا بر اساس عملکرد آنها در سامانه بوده و سوابق تحصیلی آنها مدنظر نمی باشد.

تیچ ایت ، یاد بده یاد بگیر